Category: תפילת הדרך – כללי

(אין כותרת)

תפילת הדרך לתלמיד, ציור בלונים, ילדים שמחים

תפילת הדרך לתלמיד תפילת הדרך / ברכת הדרך לתלמיד למכשירים ניידים באותיות מאירות עיניים. תפילת הדרך לתלמיד בניקוד ברור ומדויק. מתאים לנסיעה, לטיול ועוד. מאת הרב יורם כהן אור יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתוליכני לשלום ותדריכני לשלום, ותגיעני לסוף שנת הלימודים לחיים, לתורה ומצוות לציונים טובים ולשלום. ותצילני מכף כל קנאה שנאה כעסים ומחשבות …

המשיכו בקריאה »