תפילת הדרך לתלמיד

תפילת הדרך לתלמיד

תפילת הדרך / ברכת הדרך לתלמיד למכשירים ניידים באותיות מאירות עיניים. תפילת הדרך לתלמיד בניקוד ברור ומדויק. מתאים לנסיעה, לטיול ועוד.

מאת הרב יורם כהן אור

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו

שתוליכני לשלום ותדריכני לשלום,

ותגיעני לסוף שנת הלימודים לחיים,

לתורה ומצוות לציונים טובים ולשלום.

ותצילני מכף כל קנאה שנאה כעסים ומחשבות רעות

ומכל מיני התנהגויות המנוגדות לבואי לעולם.

ותתנני לחן ולחסד ולרחמיםבעיניך ובעיני כל חבריי מוריי ומחנכיי

כי אל שומע תפילה ותחנון אתה

ברוך אתה – שומע תפילת התלמיד.

*כמובן שאין לומר תפילת הדרך לתלמיד עם שם ה' ממש.


ברכת הדרך לתלמיד

שתישא/י ברכה בכל מעשה ידיך,

שאלוהים יגשים את כל משאלותיך,

שתמיד תשאף/פי למעלה ולא תוותר,

שתאמין בעצמך. לפעמים לא צריך יותר…

שתעשה למען האחר והוא למענך,

שתחלום חלומות ותטפס מעלה בסולמות,

שתזכור לכבד את עצמך ואת האחרים

ושיהיו לך חיים מאושרים וטובים!

בהצלחה בהמשך הדרך!


תפילת הדרך

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתּוֹלִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתַצְעִידֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתִּסְמְכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתַגִּיעֵנוּ לִמְחוֹז חֶפְצֵנוּ לְשָׁלוֹם, (אם חוזר באותו יום מוסיף: וְתַחְזִירֵנוּ לְשָׁלוֹם ) וְתַצִּילֵנוּ מִכַּף כָּל-אוֹיֵב וְאוֹרֵב בַּדֶּרֶךְ, וּמִכָּל מִינֵי פֻּרְעָנֻיּוֹת הַמִּתְרַגְּשׁוֹת לָבוֹא לָעוֹלָם, וְתִתְּנֵנוּ לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל רוֹאֵינוּ, וְתִשְׁמַע קוֹל תַּחֲנוּנֵינוּ, כִּי אֵל שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וְתַחֲנוּן אָתָּה. בָּרוּךְ אַתָּה [*יְהֹוָה] שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

תפילת הדרך לחיילים

תפילת הדרך לחיילים

שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. שְׁמֹר שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל. וְאַל יֹאבַד יִשְׂרָאֵל. הָאוֹמְרִים שְׁמַע יִשְׂרָאֵל:

תפילה יש בתוכינו שתלכו ותבואו בשלום,

ובבטחה שהשם מלכנו והוא יושיענו, לשמור על ארצנו ותורתינו.

שלא תוכל לכם כל פורענות וחבלה

בזכות הצדיקים של עם ישראל, ושמות הקודש בקבלה.

יהיו מעשיכם טובים –

נתיבכם אמת ואמונה, ופועלכם תמים.

כוח תמצאו לעבור את מבחני האש

ובטחה להלך להגן על עם ישראל, בגבורה ואש – בלי להתייאש.

ברוך שומע תפלה, שמור על החיילים מכל מחלה תקלה וחבלה.

ברוך שומע תפילות השומר בימים ובלילות על חיילנו ועל החיילות.

תפילת הדרך לחיילים

 

תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

יהי רצון מלפניך שתחברנו בשלום,
ותַגְלִשֵׁנוּ בשלום ובזול,
ותצילנו מכף כל וִירוס ונפילה בדרך,
ומכל מיני אֲתָרֵי זבל,
פריצות ועבודה זרה המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה עכברנו.
ותתננו לחן ולרחמים בעיני כל מסך,
ותשמע קול ארנקנו,
כי שומע תפילה ותחנון אתה,
ומגיננו מביטול זמן.

(למי שיודע… דרוש המקור והזכויות יוצרים של התפילה !)

תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

נכתב ישיבת ברסלב מאיר

יהי רצון מלפניך שתַגְלִשֵׁנוּ בשלום,
ותחברנו בשלום רק אליך, ובגדול – לא להיות זול,
ותצילנו מכף כל וִירוס (ועבירות) ונפילה [רוחנית] ושירטונים (שריטות המוח) בדרך,
ומכל מיני אֲתָרֵי זבל, פריצות ועבודה זרה,
המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו ומחשבותינו
(לשמור את המחשבה בעת הגלישה, ואת העיניים מכל תמונה רעה, ניאוף, זנות, וטיפשות).
ותתננו לחן ולרחמים בעיניך לשבר הקליפות בזמן הגלישות – כמו שכתוב פרש ענן למסך – כי המסתכל במסך נהיה לו מסך וחושך רוחני יורד החשק והרצון דִקדושה.., בגלל ריבוי הגלישה!
ותרחם ותקיים בנו המשך הפסוק ואש להאיר לילה – להתעוררות ואש – אורות דקדושה, רצונות טובים להכניע הקליפות מחושך ומסתרים שבאתרים,
ותשמע קול נשמתינו הכלואה בחושך האינטרנט, בכל מיני אתרים אסורים ומכוערים,
ונעצור ונֵחֲשב – מה כל היום אני עושה במחשב ?
כי שומע תפילה ותחנון אתה, ומגיננו מביטול הזמן היקר.
ברוך אתה ה' שומר בעת הגלישה.

 

Tefilat HaDerech | תפילת הדרך באנגלית

Tefilat HaDerech

prayer for the road

Tefilat HaDerech (תפילת הדרך) or the Traveler's Prayer or Wayfarer's Prayer in English, is a prayer for a safe journey recited by Jews, when they travel, by air, sea, and even on long car trips. It is recited at the onset of every journey, and preferably done standing but this is not necessary. It is often inscribed onto hamsas which sometimes contain the Sh'ma or Birkat HaBayit prayer instead.

(prayer for the road).
Translation:
May it be Your will, G‑d, our G‑d and the G‑d of our fathers, that You should lead us in peace and direct our steps in peace, and guide us in peace, and support us in peace, and cause us to reach our destination in life, joy, and peace (If one intends to return immediately, one adds: and return us in peace). Save us from every enemy and ambush, from robbers and wild beasts on the trip, and from all kinds of punishments that rage and come to the world. May You confer blessing upon the work of our hands and grant me grace, kindness, and mercy in Your eyes and in the eyes of all who see us, and bestow upon us abundant kindness and hearken to the voice of our prayer, for You hear the prayers of all. Blessed are You G‑d, who hearkens to prayer.
Transliteration:
Yehi ratzon milefanecha Ado-nai Eloh-einu veilohei avoseinu shetolicheinu leshalom vesatzideinu leshalom vesadricheinu leshalom vesismecheinu leshalom vesagi’einu limechoz cheftzeinu lechaim ulesimchah uleshalom (If he intends to return immediately, he adds: vesachazireinu leshalom) vesatzileinu mikaf kol oyeiv ve’oreiv velistim vechayos ra’os baderech umikol puraniyos hamisragshos uva’os le’olam vesishlach berachah bechol ma’aseh yadeinu vesitneini lechein ulechesed ulerachamim be’einecha uveinei chol ro’einu vesigmeleinu chasadim tovim vesishma kol tefilaseinu ki Atah shomei’ah tefilas kol peh. Baruch Atah Ado-nai shomei’ah tefilah.

Laws

From the Kitzur Shulchan Aruch:

Kitzur Shulchan Aruch 68:1

Tefilat HaDerech – the traveler's prayer – cannot be said before one has left the city limits; defined as 70 and ⅔ Amot (~350 meters / ~0.2 miles) after the last house.

Preferably it should be said one "Miel" (~1 km / ~0.6 miles) from the city limit.

When overnighting on a multi-day trip, one says Tefilat HaDerech before leaving for the day.

תפילת הדרך על פי הקבלה

תפילת הדרך על פי הקבלה

מאמר זה יסביר בקצרה את סוד כוונת תפילת הדרך והפסוקים שאומרים לשמירה בדרך על פי הקבלה.

בחיי מוהר"ן – נסיעתו לארץ ישראל, קצה ענה ואמר רבי נחמן מברסלב:

בודאי כל מה שנעשה בעולם, אפילו מה שנעשה בין האמות, וכל הנהגת מהלכם, ומלבושיהם, הכל כאשר לכל, בודאי אין שום דבר נעשה בעולם לבטלה חס ושלום (רק כל דבר יש לו איזה שורש).

ואפילו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם, אעפ"כ כשזוכה לעשות רצון הבורא יתברך – בודאי הוא טוב מאד, אשרי לו.

וצריכין לבקש מהשם יתברך שיזכה לכוון רצונו יתברך לעשות רק מה שהוא יתברך חפץ,

אבל כשזוכין שמתנוצץ לו הארה, וזוכה לדעת מה הוא עושה – אזי טוב לו ביותר, שנפתחו לו כל השמים וכל החכמות. והשם יתברך מראה לו מה הוא עושה בבחינת (יחזקאל א) "נפתחו השמים ואראה מראות אלקים" – ראשי תיבת אמונה. שנפתחין לו כל השמים, וכל החכמות, והשכליים, וזוכה לראות מראות אלקים, הינו שאלקים מראה לו מה שהוא עושה בעולם. כי על ידי החכמה בעצמה שנפתח לו, על ידי זה נפתחים השמים כי (תהלים ק"ד): "כולם בחכמה עשית".

ואז כשזוכה לראות מה שהוא עושה בעולם, אזי בודאי השם יתברך שומרו מלהכשל חס ושלום.
וזה בחינת (דניאל י"ב): "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", כי על ידי השכל והחכמה שמתנוצץ ומזהיר על ידי זה נפתחין השמים והרקיעין – כי כולם בחכמה עשית כו'.

ואזי כשמזהיר ומתנוצץ השכל ונפתחין הרקיעין בחינת והמשכילים יזהירו וכו', ואז הוא יודע מה הוא עושה, ואז הוא נשמר ממכשול חס ושלום כנ"ל.

תפילת הדרך על פי קבלה

וזהו בחינת האותיות של ראשי תבות של זה הפסוק ו'המשכילים י'זהירו כ'זוהר ה'רקיע שהם ראשי תבות יוה"ך, שזה בחינת השם הקדוש המסגל לשמירה (עיין פסוקי סגולה לומר אחרי תפילת הדרך).

כי על ידי בחינת והמשכילים יזהירו, על ידי זה הוא נשמר ממכשול כנ"ל, שזה בחינת שם הנ"ל שהוא שמירה להולכי דרך מגזלן ורוצח כמובא אצל תפלת הדרך. והוא יוצא מהפסוק (תהלים צ"א): "כ'י מלאכי'ו יצו'ה ל'ך" שסופי תבות יוה"ך כמובא שם.

קישורים נוספים : תפילת הדרך ברסלב (מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב).

 

תפילת הדרך לטיסה

תפילת הדרך לטיסה

תפילת הדרך לטיסה

את התפילה למטוס, אומרים אחרי שמתפללים תפילת הדרך הרגילה בחתימה של שם השם ומלכות, או כשעולים או אחרי שיושבים במטוס מוסיפים תפילת הדרך לטיסה, בלי חתימה, דהיינו שם ומלכות.

נוסח תפילת הדרך לטיסה

וְיְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ שֶׁתִּשְׁמְרֵנוּ מֵרוּחַ סוֹעָה וְסַעַר וּמִצַּעַר.

וְתוֹצִיא רוּחַ טוֹב מֵאוֹצְרוֹתֶיךָ לְהַנְהִיג אֶת סְפִינַת הָאֲוִיר, וְחַזֵּק כָּל מַנְהִיגֶיהָ שֶׁיִּנְהֲגוּ אוֹתָהּ כָּרָאוּי וְהַגִּיעֵנוּ אֶל מְחוֹז חֶפְצֵנוּ לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם בְּלִי שׁוּם פַּחַד.

שָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי, אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָּךְ, וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם הַלְלוּיָהּ:

(סידור זכר מנחם)

ואחר כך יאמר ויעקב הלך לדרכו עד שכינת אל כדלעיל:

תפילה לעוברי ימים ונהרות מהרמב"ן זצ"ל:

(והיא גם תפילת הדרך לטיסה וגם תפילת הדרך לשטים באוניה).

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,

הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא הַמֻּכְתָּר בְכֶתֶר הָאֱמוּנָה, שֶׁתַּעֲשֶׂה לְמַעַן קְדֻשַּׁת שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹתֶיךָ שֶׁל רַחֲמִים,

וּלְמַעַן קְדֻשַּׁת שַׁעֲרֵי הָרַחֲמִים, וּלְמַעַן זְכוּת יְשֵנֵי חֶבְרוֹן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב אֲהוּבֶיךָ וּתְמִימֶיךָ,

וּלְמַעַן זְכוּת עֲקֵדָתוֹ שֶׁל יִצְחָק יְחִידֶךָ שֶׁנֶּעֱקַד עַל גַּב הַמִּזְבֵּחַ וְהָיָה עוֹלָה תְמִימָה קְדוֹשָׁה וּטְהוֹרָה.

וּלְמַעַן זְכוּתָם וּקְדֻשָּׁתָם וּנְבוּאָתָם שֶׁל שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא וְשֶׁל אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא וְשֶׁל אֱלִישָׁע הַנָּבִיא נְבִיאֶיךָ נְבִיאֵי אֶמֶת,

וּלְּמַעַן זְכוּת כָּל הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים שֶׁהָיוּ בְּכָל דּוֹר מְגִנִּים עַל יִשְׂרָאֵל,

תַּעֲמִיד הַיָּם (הַנָּהָר) מִזַּעְפּוֹ, וְיֶחֱשׁוּ גַלָּיו, וְתַעֲשֶׂה רְצוֹן לִבֵּנוּ וְתוֹלִיכֵנוּ מְהֵרָה אֶל מְחוֹז חֶפְצֵנוּ לְטוֹבָה, כַּאֲשֶׁר בְּיָדְךָ לַעֲשׂוֹת, וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתֵנוּ וְתַאֲזִין תְּחִנָּתֵנוּ וַעֲנֵנוּ בְּשָׁעָה הַזֹּאת שֶׁאָנוּ מִתְפַּלְּלִים וּמִתְחַנְּנִים לְפָנֶיךָ,

וְתוֹלִיכֵנוּ בְּנַחַת רוּחַ טוֹב כְּפִי הַצֹּרֶךְ, וְתִשְׁמְרֵנוּ מֵהֲמוֹן גַּלִּים וּמִשְּׁאוֹן מִשְׁבְּרֵי יָם, מֵרוּחַ סֹעָה מִסַּעַר וּמִצַּעַר וּמִבִּלְבּוּל עִתִּים וּמֵחִלּוּף זְמַנִּים וּמֵהַבְּרִיּוֹת הָרָעוֹת הַגְּדֵלוֹת בַּיָּם וּבַיַּבָּשָׁה, וּמִכָּל צָרָה וּמִכָּל הֶפְסֵד.

וְאַל יְעַכְּבֵנוּ לֹא מַשְֹׁטִין וְלֹא מֵצַּר וְלֹא מַזִּיק וְלֹא מְבַלְבֵּל וְלֹא מַפְחִיד וְלֹא מְאַיֵּם. וְתוֹצִיא רוּחַ טוֹב מֵאוֹצְרוֹתֶיךָ לְהַנְהִיג הַסְּפִינָה (גם מטוס נראה ספינת אויר), וְחַזֵּק כָּל תּוֹפְשֵׂי מָשׁוֹט וּמַנְהִיגֶיהָ וּמַלָּחֶיהָ וְחוֹבְלֶיהָ וְאָמָנֶיהָ שֶׁיִּנְהֲגוּ אוֹתָהּ כָּרָאוּי, בְּלֹא עַצְלוּת וּבְלֹא חִשּׁוּל וּבְלֹא תִשּׁוּת כֹּחַ,

וְהַגִּיעֵנוּ אֶל מְחוֹז חֶפְצֵנוּ בְּלִי שׁוּם הֶזֵּק וּבְלִי שׁוּם צַעַר וּבְלִי שׁוּם פַּחַד, כִּי אַתָּה מוֹשֵׁל בְּגֵאוּת הַיָּם בְּשׂוֹא גַלָּיו אַתָּה תְשַׁבְּחֵם.

הָקֵם סְעָרָה לִדְמָמָה וְיֶחֱשׁוּ גַלָּיו. שָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי, אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ.

וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, הַלְלוּיָהּ:

וממשיך יהי רצון כ"סדר תפילת הדרך": (סידור זכר מנחם)

סגולות לשמירה בדרך

סגולה לשמירה בדרכים עם עלה

רבי נחמן מברסלב ז"ל אמר :

הושענות חבוטים – מסוגלים לבטל הפחד (ספר המידות אות פחד סימן ט"ז).

ועוד אמר : מי שרוכב על סוס (הוא הדין לנוסע ברכב ומטוס וכד') – יוליך עמו הושענות (ספר המידות אות דרך סימן ו').

זאת אומרת כשאחד נוסע ברכב או באוניה או טס במטוס וכו', או כל נסיעה שנוסע,

טוב שיקח איתו – עלה של ערבות חבוט (בהושענה רבה),

וזה מסוגל לשמירה בדרכים (עם תפילת הדרך כמובן).

וכן מי שאין לו ילדים – יכול לקחת את העלה של ההושענות ולבשל את זה,

ושתיהם – הבעל והאשה ישתו מזה ויפקדו בזרע של קיימא.

והרמז לסגולה – כִּי הָרַגְלִין הֵם בְּחִינַת נֶצַח וָהוֹד,

שֶׁהֵם בְּחִינַת הוֹד וְהָדָר וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּסָבָא הַנַּ"ל "הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ",

אִלֵּין תְּרֵי בַּדֵּי עֲרָבוֹת וְכוּ עַיֵּן שָׁם שֶׁהֵם בְּחִינַת נֶצַח וָהוֹד בְּחִינַת רַגְלִין כַּיָּדוּעַ.

ולכן כשאדם הולך ברגליו בדרך הם סגולה לשמירה והבן. (ע"פ ליקוטי מוהר"ן נד).

עוד סגולה לשמירה בדרך

מובא בליקוטי מוהר"ן רנו

שֵׁם 'אַתָּה' מְסֻגָּל עַל הַיָּם לְהַכְנִיעַ הַגַּלִּים

וְהַסּוֹד (תְּהִלִּים פ"ט)"בְּשׂוֹא גַלָּיו אַתָּה תְשַׁבְּחֵם" (עיין זוהר נח סט ובמק"מ שם).

 

 

ברכת הדרך

ברכת הדרך

אלה מסעי בני ישראל… 

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי ה'. (פרשת מסעי, במדבר לג, א).

כי הנסיעות של בני ישראל עד עצם היום הזה – אינם דברים של מה בכך, וכן כל נסיעה ונסיעה של כל יחיד מבני ישראל, יש בה רזים עילאין, ותיקונים נפלאים, אשר רק יודע תעלומות – יודע בשלימות ענינם… (לא סתם חשוב להתפלל תפילת הדרך בכוונה).

הלא תראה שאמרו חז"ל במדרשם (הו"ד בליקוטי מוהר"ן קמא סי' מ בשם ספר עשרה מאמרות, ושוב בליקוטי מוהר"ן תנינא סי' סב) שמסעי בני ישראל, דהיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום הם מכפרים על 'אלה' אלקיך ישראל (היינו 'אלה מסעי' תחת 'אלה אלקיך').

נמצא שכל הנסיעות של אדם הוא בשביל [תיקון] קילקול האמונה.

והנה בכל נסיעה יש סכנות מסויימות בכמה אופנים ובחינות, וע"כ תיקנו חכמינו ז"ל להתפלל תפילת הדרך כדי שעם ישראל  ימשיכו על עצמם ברכת הדרך בכל מעשיהם, ושיחזרו בשלום לביתם שלמים ומלאים.

ועל כן כדי שיזכה האדם להמשיך עליו ברכת הדרך – יש לתת את הדעת אכן להתפלל תפילת הדרך בכוונה, הלא תראה שיום יום הרבה אנשים יוצאים לדרך ולנסיעה בעליזות ולא חוזרים יותר הביתה רחמנא ליצלן בר מינן.

נמצא שנסיעה אינה דבר של מה בכך. ומאידך על ידי כל נסיעה נעשים תיקונים נפלאים, חלקם רואים במו עינינו מיד (וע"י עצם הנסיעה האדם מחכים ונעשה מבין ומשופשף, וכמ"ש רבינו נחמן מברסלב ז"ל בספר המידות (ערך דרך, חב' אות ד) על ידי נסיעת הדרכים – האדם נעשה מבין.), וחלקם הן נסתרים מבינתינו ולא כל אדם זוכה להשיגם, וכמ"ש רבינו נחמן מברסלב (שם ס' המידות בח"א אות ט.) וז"ל כל הדרכים שאדם הולך בהן, הכל מהשם יתברך, והם רצון ה'. אבל אין לך אדם שיבין את דרכו, אלא מי שהוא עניו.

ברכת הדרך

ועל כך ידוע מהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, וכו', שהקפידו לעשות איזהו תיקון בכל מקום שהגיעו, כגון לברך ברכת הנהנין (כגון ברכת שהכל) בכוונה.

(ואגב עיין בספר המידות (ערך צדיק, אות זך) וז"ל בהליכה שהולך אצל תלמיד חכם, בזה – הוא מתקן פגם שפגם בברכת הנהנין). וגם הלא לא בחינם בכל יום ויום מימי חיינו אנחנו מזכירים בקריאת שמע "ובלכתך בדרך", ועיין בספר המידות (ערך חן-אות יג) שעסק התורה בדרך נותנת חן, ובערך דרך (אות יב ויג') שע"י לויה האדם נשמר מכל היזק בדרך, ומי שאין לו לויה – יעסוק בתורה.

והנה כל זה מדובר כשמן השמים דוחפים ומזמנים לאדם נסיעה – שאין להתעקש לא לנסוע וכידוע מרבינו נחמן מברסלב ז"ל. אבל _ אין זה אומר שיש ליזום מעצמו נסיעות (ובפרט שהדבר כרוך בביטול תורה הרבה פעמים),

וצריך להתפלל על כך (לפני שמחליט אם לנסוע…) וכדאיתא בליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (תפילה מ) ותוריני ותדריכני איך להתנהג בעניני הנסיעות, אם אסע ואם אחדל, ואיך ליסע ומתי ליסע ולהיכן לנסוע, וכמה אתעכב בדרכי, ותוליכני הישר בכל עת.

וכשם שהיית עם ישראל במדבר, והיו כל נסיעתם על פיך כרצונך כמ"ש על  פי ה' יחנו, ועל פי ה' יסעו, כן תרחם עלי ותהיה תמיד עמי, ותרחם עלי תמיד בכל עת שאני מוכרח לנסוע לאיזה דרך על פי רצונך הטוב שתיהיה עמי תמיד וכו' ותשיבני לשלום לביתי, שלום בגופי ובנפשי ובממוני ובתורתי. עיי"ש כל דבריו הנפלאים והמאירים.

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת ברסלב מאיר – שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הלכות תפילת הדרך – קיצור שולחן ערוך (מקור חיים)

כביש

קיצור שולחן ערוך הרב חיים דוד הלוי

פרק נג – תפילת הדרך והלכות נסיעה

א. המתפלל על מה שעבר, כגון שנכנס לעיר ושמע קול צווחה בעיר, ואמר יהי רצון שלא יהא קול זה בתוך ביתי, או שהיתה אשתו מעוברת, ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפלת שווא.

אלא יתפלל אדם על העתיד לבוא ויתן הודאה על שעבר כגון הנכנס לכרך אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתכניסני לכרך הזה לשלום. נכנס בשלום, אומר: מודה אני לפניך ה' אלקינו שהכנסתני לכרך הזה לשלום.

בקש לצאת אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתוציאני מכרך זה לשלום. יצא בשלום, אומר: מודה אני לפניך ה' אלקי שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכשם שהוצתאני לשלום כן תוליכני לשלום וכו' עד ברוך אתה ה' שומע תפלה, וזו היא תפלת הדרך (ונבאר פרטי דיניה להלן).

כללו של דבר, לעולם יצעק אדם על העתיד לבוא ויבקש רחמים ויתן הודיה על מה שעבר. ויודה וישבח כפי כחו, וכל המרבה להודות את ה' ולשבחו תמיד הרי זה משובח. ותפלה זאת בכניסה לכרך וביציאה ממנו, הרבה פרטי הלכות נאמרו בה, וכיון שאין זו לא תפלה ולא ברכה אלא בקשה בלבד, ואין בה איפוא משום חשש ברכה לבטלה, ראוי לאומרה תמיד, ובעתות מלחמה יש גם חיוב לאומרה.

ב. היוצא לדרך יתפלל: יהי רצון מלפניך וכו' (כמודפס בסדורים ובלוחות כיס) ומסיים בא"י שומע תפלה. וכן המפליג בים יתפלל תפלת הים בחתימה (בא"י שומע תפלה) ביום הראשון להפלגתו כדין הולך בדרך (ובשאר הימים ללא חתימה). וגם תפלה זאת מודפסת בסדורים. ובדורנו התקינו תפלת מיוחדת לנוסעים בדרך האויר.

ג. וצריך לאומרה בלשון רבים שמתוך כך תפילתו נשמעת. ולעולם יכלול אדם את הצבור בכל תפילה שהוא מתפלל. וגדולה זכות הרבים.

ד. אם אפשר יעמוד מלכת בשעת אמירתה כשהולך ברגל. והנוסע בכלי רכב אומרה תוך כדי נסיעה. ויש לאומרה אחרי שהחזיק בדרך אף שהוא עדיין תוך תחום העיר. ואין לאומרה אלא אם כן יש לו לילך פרסה, ובפחות מפרסה לא יחתום (בא"י שומע תפלה). ונסיעה כשיעור הליכת פרסה (כארבע ק"מ), היא שבעים ושתים דקות. ובפחות מזה יכול לאמרה ללא חתימה.

ה. אין לאומרה אלא פעם אחת ביום, אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום. אבל אם היה בדעתו ללון בעיר ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת.

ו. מצות עשה של דבריהם… ללוות האורחים, והרי זה מכלל ואהבת לרעך כמוך.

ושכר הלויה מרובה מן הכל, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, ולוויים יותר מהכנסתם. אמרו חכמים כל שאינו מלוה כאילו שופך דמים. וכופין ללויה כדרך שכופין לצדקה. ואפילו המלוה את חבירו ארבע אמות יש לו שכר הרבה.

ומה שיעור לויה שחייב אדם בה ? הרב לתלמיד עד עבורה של עיר, והאיש לחבירו עד תחום שבת, והתלמיד לרב עד פרסה, ואם היה רבו מובהק עד שלש פרסאות. והיוצא לדרך ישתדל מאד שיעשו לו לויה, כי המתלוה אינו ניזוק. וסדר לויה לנוסע מודפס בסדורים. ואל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו.

תפילת הדרך – כל מה שאתם צריכים לפני יציאה לדרך

תפילת הדרך היא התפילה אשר נאמרת לפני שהאדם יוצא לדרכו והיא בעצם תפילה עבור שמירה מן הסכנות הנמצאות בדרך. מובא בגמרא [ברכות כט, ב]: אמר רב חסדא כל היוצא לדרך יתפלל תפילת הדרך

וכל זאת למה?

מפני שהאדם שיוצא מביתו הוא חשוף לסכנות ואין רגע בלי פגע ובמיוחד כאשר אדם מתרחק מן יישוב בני אדם והוא לבדו ואין מי שיוכל לעזור לו

ישנם מנהגים שונים בתפילת הדרך וחוץ מהמנהגים וההלכות השונות בו ישנם עניינים גבוהים מאוד בכל נסיעה ובכל פסיעה של יהודי

כי הנסיעות של בני ישראל – אינם דברים של מה בכך, וכן כל נסיעה ונסיעה של כל יחיד מבני ישראל, יש בה רזים עילאין(סודות גבוהים), ותיקונים נפלאים, אשר רק יודע תעלומות – יודע בשלימות ענינם… ועל כך ידוע מהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, וכו', שהקפידו לעשות איזהו תיקון בכל מקום שהגיעו, כגון לברך ברכת הנהנין (כגון ברכת שהכל) בכוונה…

והנה בכל נסיעה יש סכנות מסויימות בכמה אופנים ובחינות, וע"כ תיקנו חז"ל להתפלל תפילת הדרך

ויש לתת את הדעת אכן להתפלל תפילת הדרך בכוונה, הלא תראה שיום יום הרבה אנשים יוצאים לדרך ולנסיעה בעליזות ולא חוזרים יותר הביתה רחמנא ליצלן בר מינן

לפני שנוסעים – מתפללים !

צריך להתפלל על כך (לפני שמחליט ואם לנסוע…) וכדאיתא בליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (תפילה מ) ותוריני ותדריכני איך להתנהג בעניני הנסיעות, אם אסע ואם אחדל, ואיך ליסע ומתי ליסע ולהיכן לנסוע, וכמה אתעכב בדרכי, ותוליכני הישר בכל עת. וכשם שהיית עם ישראל במדבר, והיו כל נסיעתם על פיך כרצונך כמ"ש על  פי ה' יחנו, ועל פי ה' יסעו, כן תרחם עלי ותהיה תמיד עמי, ותרחם עלי תמיד בכל עת שאני מוכרח לנסוע לאיזה דרך על פי רצונך הטוב שתיהיה עמי תמיד וכו' ותשיבני לשלום לביתי, שלום בגופי ובנפשי ובממוני ובתורתי.

באתר זה ליקטנו את כל הנוסחים של תפילות הדרך וכן את כל המנהגים כמו כן מאמרי חיזוק והתעוררת על תפילת הדרך – bon voyage.