תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

יהי רצון מלפניך שתחברנו בשלום,
ותַגְלִשֵׁנוּ בשלום ובזול,
ותצילנו מכף כל וִירוס ונפילה בדרך,
ומכל מיני אֲתָרֵי זבל,
פריצות ועבודה זרה המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה עכברנו.
ותתננו לחן ולרחמים בעיני כל מסך,
ותשמע קול ארנקנו,
כי שומע תפילה ותחנון אתה,
ומגיננו מביטול זמן.

(למי שיודע… דרוש המקור והזכויות יוצרים של התפילה !)

תפילת הדרך לגולשים באינטרנט

נכתב ישיבת ברסלב מאיר

יהי רצון מלפניך שתַגְלִשֵׁנוּ בשלום,
ותחברנו בשלום רק אליך, ובגדול – לא להיות זול,
ותצילנו מכף כל וִירוס (ועבירות) ונפילה [רוחנית] ושירטונים (שריטות המוח) בדרך,
ומכל מיני אֲתָרֵי זבל, פריצות ועבודה זרה,
המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו ומחשבותינו
(לשמור את המחשבה בעת הגלישה, ואת העיניים מכל תמונה רעה, ניאוף, זנות, וטיפשות).
ותתננו לחן ולרחמים בעיניך לשבר הקליפות בזמן הגלישות – כמו שכתוב פרש ענן למסך – כי המסתכל במסך נהיה לו מסך וחושך רוחני יורד החשק והרצון דִקדושה.., בגלל ריבוי הגלישה!
ותרחם ותקיים בנו המשך הפסוק ואש להאיר לילה – להתעוררות ואש – אורות דקדושה, רצונות טובים להכניע הקליפות מחושך ומסתרים שבאתרים,
ותשמע קול נשמתינו הכלואה בחושך האינטרנט, בכל מיני אתרים אסורים ומכוערים,
ונעצור ונֵחֲשב – מה כל היום אני עושה במחשב ?
כי שומע תפילה ותחנון אתה, ומגיננו מביטול הזמן היקר.
ברוך אתה ה' שומר בעת הגלישה.