תפילת הדרך

נוסחים, הלכות, מנהגים וסגולות - להצלחה וברכה לדרך צליחה !

תפילת הדרך, אמא אבא וילדים שמחים
קח איתך ברכה לדרך - תפילת הדרך !

עוד על תפילת הדרך

תפילת הדרך היא התפילה אשר נאמרת לפני שהאדם יוצא לדרכו, והיא בעצם תפילה עבור שמירה מן הסכנות הנמצאות בדרך. והיא גם ברכת הדרך - בה יצליח האדם בדרכו ובעסקיו לחזור לביתו בהצלחה ובשמחה.

מובא בגמרא [ברכות כט, ב]: אמר רב חסדא כל היוצא לדרך יתפלל תפילת הדרך.  מפני שהאדם שיוצא מביתו הוא חשוף לסכנות ואין רגע בלי פגע ובמיוחד כאשר אדם מתרחק מן יישוב בני אדם והוא לבדו ואין מי שיוכל לעזור לו

נודע מה שאמר רבינו הקדוש ז"ל מברסלב, על שכשמזדמנת נסיעה – אין להתעקש בדוקא לא לנסוע. וכידוע מהבעל שם טוב הקדוש ז"ל שבכל מקום שיהודי מגיע נעשים שם תיקונים נפלאים מעצם היותו שם ומתנהג שם ביהדות… והוא עניין של תפילת הדרך וברכת הדרך

אין עוד מלבדו מלא כל הארץ כבודו ! ידוע שמלא כל הארץ כבודו, וידוע מהזוהר ש"לית אתר פנוי מיניה", והשי"ת נמצא תמיד בכל מקום, ובכל מקום אפשר וצריך וחייב כל אדם לעבוד את ה', כפי רצונו יתברך בעת ההיא ובמקום ההוא. ואם מן השמים נשלח האדם למקום מסויים סימן הוא ששם צריך לתקן תיקונים מסויימים, ולעבוד את ה', כפי העניין והמצב. אלא שיש הבדלים בין המצבים, כי לפעמים הגיע למקום שכעת לא יוכל לברוח משם.., וצריך ליישב דעתו…

ישנם מנהגים שונים בנוסח של תפילת הדרך והם מתחלקים לכמה עדות תפילת הדרך נוסח ספרדי, אשכנז, בלדי, וכן תפילת הדרך ספרד הוא הנוסח שתיקון האריז"ל והוא הנוסח הנפוץ בימינו. 

חוץ מהמנהגים וההלכות השונות בו ישנם עניינים גבוהים מאוד בכל נסיעה ובכל פסיעה של יהודי, והנה בכל נסיעה יש סכנות מסויימות בכמה אופנים ובחינות, וע"כ תיקנו חכמינו ז"ל להתפלל לפני היציאה לדרך, לשמירה והגנה והצלחה בדרך ובחזרה לברכה...

באתר זה ליקטנו את כל הנוסחים של כל העדות והקהילות השונות וכמו כן גם את ההלכות הקשורות ובנוסף את כל המנהגים השונים ומאמרי חיזוק והתעוררת - אז כל מה שנשאר לכם זה לבחור נוסח תפילה ולצאת לדרך - bon voyage.

סגולות ומאמרים 

כל מה שאתם צריכים לפני יציאה לדרך

על פי הקבלה

ברכת הדרך

פסוקי סגולה – לומר אחרי התפילה

סגולות לשמירה בדרך

תפילות נוספות

תפילת הדרך לטיסה

לחייל ולחיילת

לצנחן

לנהג ולנהגת

באתר com.תפילת-הדרך ההושקע מאמץ רב להביא לפניכם את הנוסחים המדויקים ומנוקדים שעבור הגהה.., של כל תפילה ותפילה וכל עדה ומנהגיה. והיה ויש לכם הארות או הערות לשיפור אנא השאירו פרטים בעמודה בצד  של צור קשר

ברכת הדרך – תלווה אתכם להצלחה ושמחה בדרך, ובחזרה לשלום וכל טוב סלה.

אהבתם אותנו?

שתפו...